Nasz zespół

W naszym Ośrodku leczenia uzależnień najwyższym priorytetem jest dobro i bezpieczeństwo naszych pacjentów. Realizujemy to między innymi przez dobór kadry terapeutów, którzy posiadają wymagane prawem uprawnienia i doświadczenie.

W pracy z osobami uzależnionymi do wykonywania zawodu terapeuty niezbędne jest posiadanie stosownego certyfikatu lub bycie w trakcie procesu certyfikacji. Takowe uprawnienia w Polsce wydaje Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Barbara Boryczko- Kopania

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej ‘IGNATIANUM” w Krakowie na Wydziale Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Studium Psychoterapii Uzależnień ukończyłam w WOTUW w Krakowie. Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Obecnie interesuje się Logoterapią i zaczęłam 3-letnie szkolenie z tego tematu w Krakowskim Instytucie Logoterapii. Nieustannie pasjonuje mnie praca z ludźmi.

Paweł Nowak

Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończyłem specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii uzależnień w Polskim Towarzystwie Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach. Uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym “Dialogu Motywującego w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi” oraz w szkoleniu “Dialog Motywujący w praktyce klinicznej – edycja II rozszerzona. Najważniejszy jest dla mnie człowiek i relacja, jaką uda nam się zbudować. Bliski jest mi w mojej pracy “Dialog Motywujący”. Akceptacja i zaangażowanie w problemy osób, z którymi się spotykam traktuję prioretytowo. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, pracuję na emocjach i zasobach, które każdy niewątpliwie ma. Swoją pracę poddaję superwizji.

Ewa Janiszewska

Jestem Certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień, certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii. Od 20 lat pracuję z osobami uzależnionymi. Jestem mgr Pedagogiki, ukończyłam kierunki: Resocjalizacja, Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza oraz Doradztwo Zawodowe. Doświadczenie zdobywałam pracując w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, MONAR w Krakowie, Ośrodku Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży ( oddział dzienny przy szpitalu w Olkuszu), Punktach konsultacyjnych, oraz Ośrodkach prywatnych leczenia uzależnień. Prowadzę również prywatną praktykę leczenia uzależnień. Posiadam liczne szkolenia, które pomagają w ciągłym doskonaleniu mojego zawodu.

Tomasz Kołodziej

Jestem instruktorem terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Obecnie zakończyłem szkolenie w zakresie instruktora terapii uzależnień prowadzonym przez stowarzyszenie Natanaelum w Lublinie. Odbyłem wiele szkoleń w zakresie m.in. pracy z osobami DDA i DDD, profilaktyki zachowań samobójczych. Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. W czerwcu 2024 roku kończę studia magisterskie na kierunku pedagogika. Z osobami uzależnionymi pracuję od kilku lat. Obecnie pracuję z młodzieżą borykającą się z różnymi uzależnieniami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krakowie, gdzie prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie leczenia i profilaktyki uzależnień. Pracuje również jako terapeuta w Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim zasadą, iż dobro pacjenta jest najważniejsze. Swoją pracę poddaję superwizji.